ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Ένα Forum ανταλλαγής πολιτικών σκέψεων προτάσεων και ιδεών σε ότι έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση... Ένας χώρος ανάπτυξης του λαϊκού κινήματος για ένα καλύτερο αύριο.


Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας από καθηγητές Ηλεκτρονικών του 2ου ΕΠΑΛ Αχαρνών

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

admin

avatar
Admin


«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Αθήνα, 14.8.2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά το σχέδιο νόμου για την:

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Κε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Στο άρθρο 8 του σχετικού σχεδίου Νόμου το οποίο αναφέρεται στις Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και ειδικότητες διαπιστώνουμε ότι στον Τομέα της Πληροφορικής έχει ενταχθεί ως ειδικότητα ο Τεχνικός Η/Υ.

Θεωρούμε ότι η ενλόγω ειδικότητα θα πρέπει:

- είτε να ενταχθεί αυτόνομα στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,

- είτε να ενσωματωθεί στην ειδικότητα του Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του ίδιου Τομέα (Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού).

Αυτό διότι:

1ον:

Ο τομέας της Πληροφορικής με τον Τομέα της Ηλεκτρονικής αν και παρουσιάζουν επικαλύψεις, διαφέρουν βασικά στο ότι ο μεν πρώτος είναι κατά βάση θεωρητικός, επειδή θεωρείται ότι επιστημονικά προσανατολίζεται περισσότερο στις βασικές έννοιες σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων και προγραμματισμού υπολογιστών, ο δε δεύτερος είναι περισσότερο πρακτικός, επειδή ακριβώς προσανατολίζεται κυρίως στη μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων Η/Υ, καθώς επίσης και στον ποιοτικό έλεγχο και στην τεχνική τεκμηρίωση της εγκατάστασης.

2ον:

Επειδή στο άρθρο 6 του ίδιου σχεδίου Νόμου αναφέρεται ρητά ότι:

Σκοπός του Επαγγελματικού Λυκείου είναι:

δ) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

ε) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,πιστεύουμε ότι ένας μαθητής που ανήκει στον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι αδύνατον στα πλαίσια του τριετούς κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., να κατανοήσει αλλά και να αφομοιώσει γνώσεις που αντιστοιχούν στην ουσία και στους δύο προαναφερθέντες τομείς.


3ον:

Ομως ο απόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. έχει τη δυνατότητα, εάν εισαχθεί σε ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα, (βλέπετε τον Πίνακα επαγγελμάτων - επιπέδων εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο) και φοιτώντας σε Τμήμα το οποίο παρουσιάζει διακλαδικό χαρακτήρα και εστιάζει στην τομή της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, (όπως π.χ. είναι το Τμήμα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά ή το Τμήμα των Μηχανικών Πληροφορικής στο ομοσπονδιακό Αττικό ΤΕΙ της Αθήνας), να συνθέσει ως φοιτητής τους δύο αυτούς τομείς.

Θεωρούμε ότι ο μαθητής, ανάλογα φυσικά με τα ενδιαφέροντά του και τις ιδιαίτερες κλίσεις του, ακολουθώντας:

είτε τον τομέα Πληροφορικής,

(σε επίπεδο: ή Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής ή Τεχνικού Λογισμικού),

· είτε τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,

(σε επίπεδο: ή Τεχνικού Η/Υ ή Τεχνικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων ή Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών)

έχει αποκτήσει επαρκώς τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου Νόμου για το Επαγγελματικό Λύκειο.

Επομένως ο απόφοιτος του ΕΠΑ.Λ., εισαγόμενος σε ΤΕΙ, είναι πλέον σε θέση να ενοποιήσει τους δύο τομείς και να βγει στην αγορά εργασίας διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων.

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι είναι πρόωρη και θα αποδειχθεί, από πλευράς παιδαγωγικής, αναποτελεσματική η παροχή γνώσεων τέτοιου όγκου και έκτασης, όπως φαίνεται ότι έχει σχεδιασθεί για τον Τομέα της Πληροφορικής στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η ειδικότητα του τεχνικού Η/Υ.

4ον:

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που σήμερα ανήκει στον Τoμέα των Ηλεκτρονικών των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) είναι ακριβώς αυτός που απαιτείται για την απρόσκοπτη αλλά και ουσιαστική εργαστηριακή διδασκαλία των μαθημάτων που αφορούν τις ειδικότητες:

· του Τεχνικού των Η/Υ,

· του Τεχνικού των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων,

του Τεχνικού των Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Ενδεικτικά σαν αναφέρουμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα εργαστήρια του Τομέα των Ηλεκτρονικών διαθέτουν:

· Οργανα μέτρησης, καταγραφής και επεξεργασίας σημάτων.

· Πειραματικές Μονάδες που συνδέονται σε Ηλετρονικούς Υπολογιστές για καθοδηγούμενα πειράματα και μετρήσεις σε ευρύτατο φάσμα εφαρμογών των Ηλεκτρονικών, όπως είναι οι Τηλεπικοινωνίες, οι Αυτοματισμοί, τα Ψηφιακά κυκλώματα κ.λ.π. με προσαρμοσμένο Λογισμικό.

· Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν:

1. Κατάλληλο λογισμικό σχεδίασης Vector CAD, Front Designer κ.α.

2. Κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, διατάξεων και πλακετών (Simulink, Multisim ECD, κ.α.).

3. Λογισμικό προγραμματισμού, (Visual Basic της Microsoft).

4. Λογισμικό προγραμματισμού αυτοματοποιημένου εικονικού περιβάλλοντος εργαστηρίου (Labview, κ.α.) με αντίστοιχες συσκευές διασύνδεσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με το φυσικό περιβάλλον, όπως αισθητήρες ταχύτητας, φωτεινότητας, αρτηριακής πίεσης, σεισμών, στροφών κινητήρων, κάμψης κ.α.

· Συσκευές καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης σημάτων ή γεγονότων, με διασύνδεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (DATAQ, κ.α.).

· Λογισμικό εκμάθησης, εξομοίωσης και ανάλυσης δικτύων.

· Υλικό εγκατάστασης ελέγχου και πιστοποίησης δικτύων με δομημένη καλωδίωση, με κάρτες Η/Υ, πρίζες, racks, καλώδια, οπτικές ίνες, (Metrel: επαγγελματικό μετρητικό όργανο ελέγχου και πιστοποίησης φυσικού δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Αλλες επισημάνσεις είναι οι ακόλουθες:

Α.

Στον τομέα της Μηχανολογίας έχει συμπεριληφθεί ως 6η ειδικότητα, αυτή του Τεχνικού Ιατρικών οργάνων. Θεωρούμε ότι και αυτή η ειδικότητα θα πρέπει να ενταχθεί στον Τομέα της Ηλεκτρονικής, επειδή ακριβώς εάν εστιάσετε στα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ΙΕΚ που καλύπτουν αυτή την κατεύθυνση θα παρατηρήσετε ότι:

«Οι ηλεκτρονικοί των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ως έργο έχουν:

Την εκπόνηση μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συναρμολόγηση, συντήρηση, εγκατάσταση, των χειρισμών, του ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως συσκευής και συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών ισχύος καθώς επίσης αυτόματου ελέγχου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε τα συστήματα, αυτά είναι αμιγή ηλεκτρονικά είτε μικτά με ηλεκτρολογική, μηχανολογικά ως προς το ηλεκτρονικό μέρος αυτών».

(Η παραπάνω πρόταση αναφέρεται στο Π.Δ. 346, ΦΕΚ 158 / 14.6.1989 που αφορά τον Καθορισμό Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών του τμήματος Ηλεκτρονικών των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

Β.

Θεωρούμε επίσης ότι η ειδικότητα του Τεχνικού Αυτοματισμού εμπεριέχει ένα σημαντικό φάσμα τεχνικών γνώσεων οι οποίες άπτονται καθαρά του Τομέα των Ηλεκτρονικών, όπως π.χ. “Οι αυτοματισμοί στα έξυπνα κτίρια”. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι καθηγητές Ηλεκτρονικών του κλάδου ΠΕ17.04, οι οποίοι σημειωτέον είναι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από τον διεθνώς πιστοποιημένο Οργανισμό ενεργειακής διαχείρισης έξυπνων, αποδοτικών και πράσινων κτιρίων της ΚΟΝΝΕΧ Βρυξελλών, (βλέπετε την ιστοσελίδα: www.knx.org) κ.κ. Γάγγας Αλέξανδρος (Α.Μ. KNX:10394) και Πελαδαρινός Νικόλαος (Α.Μ. KNX:10397), συμμετείχαν ως Εισηγητές στα σεμινάρια που έγιναν για εκπαιδευτικούς Ηλεκτρολόγους στις 8 Απριλίου 2008 και στις 21 και 28 Ιανουαρίου 2013 με θέμα: “Εξυπνα κτίρια – Τεχνολογία ΚΝΧ”. Τα ενλόγω σεμινάρια οργανώθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους των Ηλεκτρολόγων κ.κ. Πάγκαλο και Λαγουδάκο αντίστοιχα.

Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι θα πρέπει από πλευράς Υπουργείου να επανεξεταστεί από την αρχή το θέμα του Τομέα της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, συνεκτιμώντας και συνεξετάζοντας παράλληλα, εάν θα είναι σκόπιμο για την ορθή ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης και της αποφυγής επικαλύψεων την περίπτωση να αυτονομηθεί πλήρως ο ευρύτατος Τομέας των Ηλεκτρονικών, έχοντας ως ειδικότητες τις εξής:

1. Του Τεχνικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Αυτοματισμών.

2. Του τεχνικού Ιατρικών οργάνων και συσκευών.

3. Του Τεχνικού Η/Υ.

4. Του Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

(Σημείωση: Οι δύο πρώτες ειδικότητες μπορούν να ενσωματωθούν σε μία, καθώς επίσης και οι δύο τελευταίες ειδικότητες μπορούν να ενσωματωθούν σε μία).Με εκτίμηση,

Οι καθηγητές Ηλεκτρονικών (κλάδου ΠΕ17.04) του 2ου ΕΠΑΛ Αχαρνών:

Γάγγας Αλέξανδρος (Υπεύθυνος του Τομέα Ηλεκτρονικών του 1ου Σ.Ε.Κ. Αχαρνών).

Θεοχάρης Ειρηναίος.

Πελαδαρινός Νικόλαος.
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://redwind.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης